Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna: ”Ge inte klimatbonus till tunga suvar”

Regeringen ger klimatbonus och sänkta förmånsvärden till tunga bilar över två ton trots att tyngre bilar är sämre för klimatet än lättare bilar. Men nu vill Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet att vikten ska spela roll i klimatreglerna för bilar.