Två av tre kommuner vill kunna ta över Arbetsförmedlingens verksamhet

Två av tre kommuner vill kunna ta över verksamheten när Arbetsförmedlingen drar ner, det visar en enkät SVT har gjort. 4 av 10 kommuner i enkäten tror inte att det finns någon annan anordnare som vill ta hand om arbetsmarknadsinsatser i deras kommun.