SVT:s USA-korre: ”Den massiva kritiken är ovanlig”

Donald Trump får massiv kritik för tillbakadragandet av amerikanska trupper från Syrien, det beslut som öppnade för den turkiska offensiven.
– Att dra sig ut ur Syrien beskrivs som impulsivt och ogenomtänkt, säger Carina Bergfeldt, SVT:s USA-korrespondent.