Region Gotland vädjar: Åk inte hit om du är i behov av omsorg

Region Gotland är oroliga över att många sommarhusägare kommer bege sig till ön under påsk och kommande sommar. Vissa äldre personer har behov av hemtjänst och hemsjukvård, vilket riskerar en ansträngd vårdsituation och ökad smittorisk, menar Regionen.