Psykologen om den sociala distanseringen: Kan leda till depression

För att dämpa smittspridningen har människor uppmanats till att utöva så kallad social distansering. Isoleringen från vänner och familj kan på sikt leda till depression och nedstämdhet menar psykologen Kerstin Jeding.
– Det kan bero på att vi tappar den regelbundna sociala kontakten, att vi slutar höra av oss till vänner för att det är tråkigt via sms eller videosamtal, och gör vi det så mår vi sämre, säger Kerstin Jeding.