Psykolog anmäls för hotfullt beteende

En psykolog ska vid flera tillfällen ha uppträtt aggressivt mot kollegor och chefer på Region Jönköping. Nu anmäls psykologen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.