Personuppgifter kan ha läckt på 1177 Vårdguiden

Det kan ha röjts personuppgifter i samband med utloggningsfel på 1177 Vårdguiden med webbläsaren Internet Explorer. Detta rapporterar Region Hallands leverantör Inera AB.