Personuppgifter kan ha läckt från 1177 Vårdguiden

Personuppgifter lagrade i 1177 Vårdguiden kan ha röjts efter ett säkerhetsfel i Internet explorer. Enligt Måns Arnrup, it-direktör på Region Halland, är hela Sverige drabbat.