Militärhistorikern: Ett problem, men ingen är överraskad

Hemlig CIA-rapport visar att flera decennier av underrättelseinformation har förmedlats till amerikanarna CIA och västtyska motsvarigheten BND genom krypteringsföretaget Crypto AG.
– Det är klart att det är ett problem. Men är någon överraskad? Nej, säger Fredrik Eriksson, docent och universitetslektor i militärhistoria på Försvarshögskolan.