Medger koppling mellan stöd och Trump-tjänst

USA:s EU-ambassadör Gordon Sondland har medgivit att han antog att USA hade fryst militärt bistånd till Ukraina för att förmå landet att gå med på Donald Trumps begäran om en utredning av Joe Biden och hans son.