Medarbetare på HSB Stockholm utreds för upphandlingsfusk

I november tog HSB emot uppgifter om att en medarbetare inte följer organisationens regelverk för upphandlingar. Misstankarna ledde till att en extern utredning tillsattes där hittills tusentals handlingar granskats. Medarbetaren har nu blivit arbetsbefriad.