Kraniumfynd tyder på att människan utvandrat från Afrika tidigare än forskarna trott

Ett 210 000 år gammalt kranium har hittats i en grotta i Grekland. Det är det äldsta fyndet av en mänsklig kvarleva som gjorts hittills – och har fått forskarna att vrida tillbaka klockan rejält för när de första moderna människorna nådde Europa. Det skriver tidskriften Nature som publicerat forskningsresultaten.