JO kritiserar Söderköpings kommun – kränkte anställds yttrandefrihet

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar kommunstyrelsen i Söderköping och menar att de kränkt en anställds yttrandefrihet. Kommunen anses ha brutit mot repressalieförbudet, då de tvingade den anställda att skriva under dokument där denna lovade att inte uttrycka sig negativt om kommunen.