”Jag är orolig för att vårdpersonal kommer att bli svårt sjuk”

Skyddutrustning för vårdpersonal kan snart komma att ta slut varnar vårdförbundet, samtidigt som oron för att bli smittad av coronaviruset ökar hos de som arbetar inom vården.
– Jag är orolig för att vårdpersonalen kommer att bli svårt sjuk eller att personal dör, säger Erik Salaneck, infektionsläkare på Akademiska sjukhuset.