Innovatör vill se strömmande bad i Umeå

Det expanderande Umeå behöver mer av hälsosam miljö, tycker debattören Urban Bengtson. Han föreslår att det satsas på nya bad-idéer vid Nydala.
– I takt med fler bostäder, kontor och handel behövs även friluftssatsningar, säger Bengtson.