Ingen siklöja får fiskas i år om förslag går igenom

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vill att fisket på siklöja ska stoppas i år. SLU har i sitt yttrande tagit hänsyn till de skador på siklöjebeståndet som vikaresälen gör.