Hallänningarna nöjdare än riket med sina kommuner

Statistiska Centralbyrån gör årligen en medborgarundersökning där en urvalsgrupp får svara på frågor om sin kommun. Alla kommuner i Halland är med i undersökningen förutom Hyltebruk.