Förlorade pungkula efter vårdmiss

Efter några dagar med smärta och svullen testikel sökte patienten vård. Vid första undersökning bedömdes problemen bero på en infektion, så var inte fallet utan tesikeln hade vridits och var tvungen att opereras bort.