Ett fall av corona bland VL:s förare

Flera VL-förare är sjukskrivna för covid-19, varav en har diagnostiserats med sjukdomen, enligt VLT.