Budgetförslaget: höjd skatt i Mark

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna vill se en höjd kommunskatt på 30 öre.
– Det innebär en viktig satsning på äldreomsorgen, socialtjänsten och skolan, säger kommunstyrelsens ordförande Lisa Dahlberg (S).