Bristande stöd till missbrukare – socialtjänsten i Eskilstuna kritiseras

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar socialtjänsten i Eskilstuna för att ha brustit i vården till en missbrukande kvinna. IVO begär nu att kommunen redovisar sin inställning.