10 miljoner hektar skog skövlas i världen varje år

Omkring tio miljoner hektar skog huggs ner i världen varje år. Största förlusten av skog sker i tropikerna, berättar Martin Persson, docent vid Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap vid Chalmers i Göteborg.
– Den största drivkraften bakom skövlingen är att man tar marken i anspråk för att odling.